Bedenktijd en klachtenprocedure

Als consument heeft u volgens de wet 14 dagen de bedenktijd bij een koop op afstand. Wij verlegen deze tot 30 dagen. U kunt daarom binnen 30 dagen zonder reden een online bestelling annuleren.  Wij zorgen ook voor retourneren van het gekochte tapijt.

Bent u toch niet tevreden met de gang van zaken? Onze excuses! Tapijtenkelim streeft er ten allen tijden naar de beste producten te leveren en het verkoop in goed overleg te laten verlopen.

Mocht u toch een klacht willen indienen bij ons dan kan dit door een email te sturen naar info@tapijtenkelim.nl of te bellen naar +31 6 18699503.

De klacht dient binnen 7 dagen na de uitvoering van de overeenkomst ingediend te worden bij Tapijtenkelim. Het is hierbij belangrijk dat u uw klacht duidelijk en volledig beschrijft.

Tapijtenkelim zal altijd binnen 3 werkdagen reageren op uw klacht. Als de verwerkingstijd echter langer duurt, om bepaalde redenen, dan zal Tapijtenkelim dit u bekend maken binnen 3 werkdagen. Dit bericht bestaat uit een bevestiging dat uw klacht is ontvangen en de reden waarom de verwerkingstijd langer duurt.

Als er wordt geconstateerd dat uw klacht juist en gegrond is, wordt u zo snel mogelijk kosteloos geholpen. In de praktijk komt dit vaak neer op het vervangen of repareren van het desbetreffende tapijt.

Mocht u niet tot overeenstemming komen, over de oplossing van uw klacht, dan dient u klacht opgelost te worden met de geschillen regeling. Hierbij moet u weten dat alleen het Nederlands Recht van toepassing is, ook als u in het buitenland woont.

U dient ten alle tijden eerst uw klacht bij Tapijtenkelim in te dienen. Daarnaast kunt u hem eventueel indienen bij het Europees ODR platform (http://ec.europe.eu/odr).