Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over uw product. U vindt slijtage plekken of bent niet tevreden over de gang van zaken of de manier waarop u bent geholpen. Onze excuses! Tapijtenkelim streeft er ten allen tijden naar de beste producten te leveren en het verkoop in goed overleg te laten verlopen.

Mocht u toch een klacht willen indienen bij ons dan kan dit door een email te sturen naar info@tapijtenkelim.nl of te bellen naar +31 6 18699503.

De klacht dient binnen 7 dagen na de uitvoering van de overeenkomst ingediend te worden bij Tapijtenkelim. Het is hierbij belangrijk dat u uw klacht duidelijk en volledig beschrijft.

Tapijtenkelim zal altijd binnen 14 dagen reageren op uw klacht. Als de verwerkingstijd echter langer duurt, om bepaalde redenen, dan zal Tapijtenkelim dit u bekend maken binnen 14 dagen. Dit bericht bestaat uit een bevestiging dat uw klacht is ontvangen en de reden waarom de verwerkingstijd langer dan 14 dagen duurt.

Als er wordt geconstateerd dat uw klacht juist en gegrond is, wordt u zo snel mogelijk kosteloos geholpen. In de praktijk komt dit vaak neer op het vervangen of repareren van het desbetreffende tapijt.

Mocht u niet tot overeenstemming komen, over de oplossing van uw klacht, dan dient u klacht opgelost te worden met de geschillen regeling. Hierbij moet u weten dat alleen het Nederlands Recht van toepassing is, ook als u in het buitenland woont.

U dient ten alle tijden eerst uw klacht bij Tapijtenkelim in te dienen. Daarnaast kunt u hem eventueel indienen bij het Europees ODR platform (http://ec.europe.eu/odr).